vrijdag 14 maart 2014

Debat Meierijse Vereniging (donderdag 13 maart)


Leuk verslag van het derde debat deze week. Eerst maandagavond bij de FOE (Federatie Ondernemersverenigingen Eindhoven) en daarna woensdagochtend 7.30 uur een ontbijtdebat op uitnodiging van MKB Eindhoven en de BZW. Het sluitstuk was donderdag 13 maart, het Meierijse Debat in het Stadspaviljoen.
Eindhoven Dichtbij was aanwezig en maakte een verslag. Het was een leuke en stevige debatavond, waar opvallend genoeg de SP en Groen Links verstek lieten gaan.

maandag 17 februari 2014

De week van Arnold (10 t/m 16 febr)

Het was me het weekje wel. Het normale raadswerk gaat gewoon door, terwijl we ook vol op stoom liggen met de campagne voor de verkiezingen.

Maandag.
De week begon, zoals zo vaak, op maandag (10 februari). Een belangrijke en ingelaste accountantscommissie. We worden als commissie van financieel ‘wijze’ mannen en vrouwen gevraagd een technisch oordeel te geven over de financiering van het Huisvestingplan voor de lagere en middelbare scholen in Eindhoven. Een ambitieus voorstel van de D66 wethouder Mary-Ann Schreurs. Maar de ambitie mist volledig de financiële onderbouwing. En dat is eigenlijk onbegrijpelijk. Het is financieel immers een zeer fors dossier dat zich over een periode van vele tientallen jaren uitstrekt en ook over honderden miljoenen gaat. Na een debat met de wethouder wordt besloten om alle vragen nog een keer op en rijtje te zetten en de wethouder de kans te geven om een en ander aan ons te verduidelijken, tenminste als het op de financiën aankomt. Verder maandagavond een gewone, doch ietwat rommelige, fractievergadering en voorbereiding voor de commissievergaderingen van dinsdag.

Dinsdag.
Dinsdag 11 februari twee commissievergaderingen met diverse onderwerpen waarop ik woordvoerder ben.
In de commissie Financiën en Bestuur bespreken we onder andere hoe we de afgelopen 4 jaar enorme vooruitgang hebben geboekt, met name wethouder Staf Depla, om onze financiën helder en op orde te krijgen. Opvallend is dat de partijen die in het (recente) verleden zo kritisch waren, nu geen inhoudelijk opmerkingen plaatste.

Adoptieteams als antwoord op actiever aandeelhouderschap?

Donderdag 13 februari stond onderstaand bericht in het Eindhovens Dagblad. Leuk artikel over actiever aandeelhouderschap van de gemeente Eindhoven. Zonder al te kritisch te willen zijn is dit nog wel voor verbetering vatbaar. Denk bijvoorbeeld aan de dossiers Parktheater, Popei, Dutch Design Week en mogelijk in de toekomst het Muziekgebouw. Allemaal met de gemeente verbonden partijen waar we financieel in meer of mindere mate uit de bocht zijn gevlogen en dus ook het publieke belang in het gedrang kwam.
De PvdA pleit voor meer en directere betrokkenheid van raadsleden en zal dus aanstaande dinsdag in de Raad met een motie komen om dit te realiseren (Motie 'Adoptieteams').

zaterdag 8 februari 2014

Kandidatenpagina op PvdA website


Dank zij ons Eindhovens statenlid Paul hebben we een mooie pagina op de PvdA Eindhoven website met een korte presentatie van de Eindhovense PvdA kandidaten voor de komende raadsverkiezingen. Mooi gedaan Paul en bedankt!

woensdag 29 januari 2014

Parkeergarage eerder dicht op koopavonden?


Mmm, gewijzigde openingstijden van de parkeergarage onder het Stadskantoor in het centrum. Begrijp ik het goed, op koopavond een uurtje eerder dicht dan de sluitingstijden van de winkels. Niet echt fijn voor de klanten en winkeliers … Misschien een idee om hier nog eens naar te kijken?

vrijdag 24 januari 2014

Verkiezingsprogramma en financiële onderbouwing


Nar aanleiding van een blog (ED, 22 januari) van Ad de Koning met als onderwerp Programmataal heb ik een reactie geschreven.
Bijna 4 jaar probeer ik nu al om inhoudelijk met de LPF tot een debat te komen over de financiën van de gemeente Eindhoven. Helaas is dat tot op heden niet gelukt. LPF roept bij voortduring dat het niet klopt, zelfs de door PWC goedgekeurde jaarrekening was volgens de LPF niet deugdelijk. Na een gesprek met de wethouder en de accountant hierover, moest de LPF erkennen dat er geen grond was om te twijfelen aan de goedkeurende verklaring van PWC. En zo gaat het verdurend als het om de financiën gaat, kritiek zonder onderbouwing en alternatieven.
Oplossingen heb ik ook zelden gehoord. Dus het LPF verkiezingsprogramma er maar eens bij gepakt, getriggerd door de geleende uitspraak 'de financiële puinhopen van 4 jaar fris paars'. 
Helaas, maar niet geheel onverwacht, ook hier geen oplossingen of financiële onderbouwing. Jammer! Het zou mooi zijn als de LPF het 'geroep en getoeter' van de afgelopen 4 jaar eens om zou zetten in een constructief en onderbouwd verhaal hoe zij het de komende 4 jaar financieel zouden aanpakken. 
Dus LPF, aan het werk nu om zo snel mogelijk de financiele paragraaf aan het progamma toe te voegen. Kunnen we er daarna eens een inhoudelijk debat over voeren. Ik kijk er naar uit!

maandag 20 januari 2014

PVDA 040 WERKT


19 maart 2014, election day.
Ik ga, met veel plezier, nog een keer voor een tour-of-duty.
En dit is ons nieuwe logo. Niet alleen waar we voor staan in de campagne, maar zeker ook de komende 4 jaar!